Redakčná rada - Verejná správa a spoločnosť

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedecký redaktor:       prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Výkonný redaktor:      prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.

Redakčné kolégium:   prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
prof. et Doc. JUDr. K. Klíma, CSc., dr. hab.
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
prof. Ivan Halász, Ph.D.
dr. Hab. Adam Sosnowski, prof. TWP
doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc.
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Adresa redakcie:         Verejná správa a spoločnosť
   Fakulta verejnej správy UPJŠ
   Popradská 66,  P.O.BOX C-2
   041 32  Košice
   Tel.:  055 / 788 36 16
   Fax:  055 / 788 36 65
  
  
  

  
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky